Нужно ли Платить Налоги на Webmoney в Украине?

В связи с последней шумихой вокруг Webmoney, думаю у многих людей, зарабатывающих онлайн, возник вопрос указывать ли в налоговой декларации доход полученный в Вебмани. Я прочитал кучу новостей и документов по этому поводу, спрашивал у друзей вебмастеров и блогеров и в итоге получал разные объяснения, ведь Вебмани как бы деньги, но не деньги, а обязательства выплаты. Вообщем 50% говорило, что налог платить не надо потому что это не деньги, вторые 50% говорили что платить надо поскольку это все равно доход.

Нужно ли Платить Налоги на Webmoney в Украине?

Я решил обратится к моему другу адвокату Александру Янковскому, и послал ему соответствующим запрос на что получил официальный ответ. Его Вам предоставляю. Он на украинском языке, между тем думаю многое будет понятно, особенно выводы. Ответ предоставлен для ФЛП 3-й категории.

Итак, представляю вашему вниманию ответ на вопрос: «Стоит ли платить налог на доходы, полученные в Webmoney в Украине?». Подготовлено юристом Сергеем Ковтуном под руководством адвоката Александра Янковского.

Вступ.

На розгляд надійшло питання з наступним формулюванням: чи необхідно зазначати у податковій декларації, яка складається фізичною особою-підприємцем прибуток, отриманий у системі «Webmoney», у електронних одиницях WMR, WMZ, з урахуванням, що фізична особа-підприємець є платником єдиного податку 3 групи, за ставкою податку 5%.

І. Загальна частина.

1. Зазначений висновок складений станом на 08 серпня 2013 року, з урахуванням вимог діючого законодавства України.

2. Під час практичного застосування дійсного висновку бажано врахувати наступне:

— на момент його складання в Україні відслідковується підвищена увага державних, контролюючих органів як до системи «Webmoney» безпосередньо, так і до аналогічних систем, яка проявляється у тенденції невизнання цих операцій законними, тобто такими, що не у повному обсязі, на думку податкової інспекції, відповідають вимогам законодавства України;

— звернути увагу на наявність відповідно виду діяльності за КВЕД 2010 (у даному випадку необхідний КВЕД зазначений);

— на суму правочину і отриманих електронних одиниць – відповідно до 291.4. ПКУ для платника 3 групи обсяг доходу має не перевищувати 3000000 гривень.

3. Під час складання висновку були використані наступні матеріали та нормативно-правові акти України:

— Податковий кодекс України (далі – ПКУ);

— Цивільний кодекс України;

— Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення», від 15.12.2011, № 1637, яким затверджено «Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість» — далі Порядок;

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

При розгляді питання враховано також відповідну судову практику, серед якої судове рішення за Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва по справі N 2а-2541/12/2670 від 04.04.2012.

— КВЕД 2010;

— інші норми чинного законодавства України, а також практика розгляду подібних питань на сьогоднішній день, у тому числі неофіційна думка державних службовців ДПС України і можливих конкурентів системи «WebMoney».

ІІ. Аналіз та обґрунтування.

1. Відповідно до ст. 1.1. ПКУ, Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Стаття 15 ПКУ наводить визначення платників податку, згідно з якою платником податку вважається у тому числі і фізична особа – підприємець, яка має або одержує об’єкт оподаткування, провадить діяльність, що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами України, або на яку покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з чинним законодавством України.

2. Об’єктом оподаткування, відповідно до п. 22.1 ПКУ, можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку. При цьому, аналізуючи положення ПКУ, зокрема п. 14.1. ПКУ, під доходом (прибутком) законодавець визначає певну грошову суму платника податку, яка отримана від усіх видів діяльності (як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Положеннями п.п. 44.1. та 44.2. ПКУ визначається, що для оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань. Такі доходи і витрати обліковуються платниками податків на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Статтею 291.1. ПКУ, встановлено, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходівшляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Згідно з ст. 296.1.2. ПКУ, платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Пунктом 1 Порядку встановлено, що фізичні особи — підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів (далі — Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

3. За своєю правовою природою і суттю, електронні одиниці «WebMoney», зокрема «WMR» та «WMZ» (далі – електронні одиниці) є відповідним електронним записом виключно для обліку проведення операцій з уступки прав вимоги. Дійсне підтверджується відповідними угодами, які укладаються між користувачем і сервісом «WebMoney».

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Відповідно до ч. 3. ст. 656 Цивільного кодексу України, предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру.

Слід зазначити, що ПКУ у п. 14.1.255 визначає, що відступлення права вимоги є операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації. Аналізуючи положення чинного законодавства України, компенсація вартості, про що йдеться у п. 14.1.225, в порядку ПКУ визначається у якості доходу, якщо така компенсація виражається у готівковій чи безготівковій формі, у зв’язку з чим такий дохід може трактуватись як отриманий від здійснення підприємницької діяльності.

Положення п. 135.5.14 ПКУ встановлює, що суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без урахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації). При цьому, керуючись положенням п. 137.1. ПКУ, дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Отже, з наведених норм вбачається, що у разі, коли платник податку – (у даному випадку – фізична особа — підприємець, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування 3-ої групи), отримала у якості плати за надані послуги від резидента чи нерезидента України електронні одиниці на «рахунок» у системі «WebMoney», платник податку має здійснити облік такої операції у Книзі обліку доходів, заповнивши відповідний рядок. У якості первинних документів, а також відомостей, що належним чином можуть підтвердити цю господарську операцію буде наявність відповідного договору з Гарантом «WebMoney», підписаного акту з Гарантом «WebMoney», а також внесені відомості до Книги, що складаються з індивідуального номеру (коду) електронної одиниці, отриманої у якості оплати за послуги.

Відповідно до пункту 165.1.36. ПКУ , доходом, який не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу є дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу. Тобто, відображення у декларації зазначеного доходу не потрібне.

Таким чином, на перший погляд, враховуючи вищезазначене, відображення у податковій декларації фізичної особи отриманого у системі «Webmoney» доходу у електронних одиницях WMR, WMZ можливо не здійснювати, якщо така операція (щодо отриманої оплати) належним чином відображена платником податку у Книзі обліку доходів, з обов’язковим врахуванням того, що з несприятливого боку, ймовірно, це може вплинути лише на розмір ставки оподаткування відповідного доходу, який, згідно з положенням п. 293.4 ПКУ, встановлюється для платників єдиного податку першої — третьої і п’ятої груп у розмірі 15 відсотків, якщо отриманий при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачений Розділом XIV ПКУ.

Але враховуючи все вищевикладене, потрібно звернути увагу й на наступне, що є найголовнішим при вирішенні поставленого запитання.

Чинне податкове законодавства містить норми які, на мою думку, є колізійними (суперечливими) щодо інших, при цьому, принцип правомірності платника податку, встановлений п. 4.1.4. ПКУ, може бути нівельований ДПА. Справа у наступному.

Пункт 291.6. ПКУ встановлює, що платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», №1688 від 21.12.2011, затверджено форму податкової декларації платника єдиного податку, яка має містить наступне (витяг):

Розділ IV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ III ГРУПИ

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відсотки

11

Заповнюють платники єдиного податку третьої групи, що сплачують податок у розмірі 3 % доходу та є платниками ПДВ, згідно з розділом V ПКУ.

Вказується дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, відповідно до ст. 292 ПКУ.

До складу доходу також включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ПКУ).

Показник рядка переноситься з графи 7Книги обліку доходів і витрат

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відсотків

12

Заповнюють платники єдиного податку третьої групи, що сплачують податок у розмірі 5 % доходу (ПДВ включено до складу єдиного податку).

Вказується дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, відповідно до ст. 292 ПКУ.

До складу доходу також включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ПКУ).

Показник рядка переноситься з графи 7 Книги обліку доходів

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13

Відображається сума доходу, що перевищує 3 млн. грн. (пп.1 п. 293.4 ПКУ).

Переноситься сума відповідного доходу з графи 9Книги обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14

Відображається дохід, отриманий при застосуванні іншого способу розрахунку, ніж зазначені в п. 291.6 ПКУ ( пп.3 п. 293.4 ПКУ). Переноситься сума відповідного доходу з графи 9 Книги обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15

Відображається дохід, отриманий від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (пп.4 п. 293.4 ПКУ).

Переноситься сума відповідного доходу з графи 9 Книги обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат

Кольором виділено відповідну строку, яка заповнюється у випадку, коли суб’єкт господарювання отримав суму доходу при іншому застосуванні розрахунків, ніж наведено чинним ПКУ. Тобто, ця норма ПКУ фактично допускає і зобов’язує зазначити у декларації дохід, отриманий іншим способом.

У той же час підпункт 7 пункту 299.15 ПКУ встановлює, що свідоцтво платника податку анулюється за рішенням контролюючого органу у випадках застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 ПКУ, у строк — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

Тобто, якщо податковою перевіркою у визначений п. 299.15. ПКУ строк буде встановлено, що суб’єкт господарювання здійснив розрахунок і отримав дохід іншим способом, ніж те передбачено ПКУ, свідоцтво такого платника податку може бути анульоване.

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи вищевикладене, для практичного вирішення ситуації — як оподаткувати дохід, отриманий за надані послуги у електронних одиницях WMR, WMZ системи «Webmoney», необхідно вийти за межі поставленого запитання, результатом якого є наступна рекомендація:

враховуючи наявну, відому і доступну інформацію, для уникнення ймовірних перевірок і застосування органами ДПА норм відповідальності за порушення податкового законодавства (з поміж іншого — скасування Свідоцтва платника Єдиного податку) вбачається, що найоптимальнішим рішенням є оподаткування доходу, отриманого платником (фізичною особою) у електронних одиницях WMR, WMZ системи «Webmoney» за відповідною ставкою, в порядку діючого законодавства України, яким врегульовано порядок оподаткування фізичних осіб.

_____________________

Итак, вывод проще — да, желательно указывать доход, полученный в Webmoney ФЛ-П (равно как и физ. лица) желательно указывать, но в декларации физического лица. Между тем, надо обязательно следить за очень быстро меняющимся законодательством Украины, поскольку данные выводы актуальны только по состоянию на начало августа 2013 года.

Кстати не забывайте, что выводить средства, полученные в Webmoney необязательно, их можно и обменять, например я использую службу Wmbuysell. Что и Вам советую.

Также не забывайте, что Webmoney сами не появляются в Вашем кошельке, их надо зарабатывать!

Удачного вебманинга, друзья!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *